Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Luizen protocol

Beste ouders,

 

Hier kunt u ons luizen protocol downloaden. 

 

Hieronder kunt u ook de tekst lezen:

 

Luizenprotocol van De Branding

Afspraken in onze school: Hoofdluis is vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. De school is ongewild zo’n plaats. Om een hoofdluis epidemie te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt, afspraken maakt met het team en de ouders. Deze afspraken hebben wij in dit luizenprotocol opgenomen. 

Afspraken

● De leerkrachten worden op de hoogte gebracht van de bestrijding en behandeling van hoofdluis. ● De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de behandeling thuis als er hoofdluis geconstateerd is.

● Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door een aantal ouders. De data van de controles worden gemeld in de jaarkalender. Op de controledagen vragen wij de ouders rekening te houden met de haardracht van hun kind, zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest.

● Mocht bij de luizencontrole luis worden geconstateerd dan wordt dit doorgeven aan de leerkracht en de directeur. Door school wordt daarna persoonlijk contact opgenomen met de ouders van deze leerling. De groep van deze leerling ontvangt ook een algemene mail over de signalering van hoofdluis in de groep.

● Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, neemt de groepsleerkracht, via de directeur, contact op met een van de ouders om een extra controle te organiseren.

● De groep ouders die controleert, communiceert met elkaar via een groepsapp, zodat er vlot een controle georganiseerd kan worden.

● Alle kinderen gebruiken een luizenzak. Deze wordt door school aangeleverd. Welke stappen volgt onze school?

 

Stap 1 Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder dient de betreffende leerkracht de directeur van de school op de hoogte te stellen. Deze neemt vervolgens contact op met een van de ouders die luizen controleert. Er wordt zo vlot mogelijk een controle Protocol luizencontrole De Branding - 2018 georganiseerd in de groep van het betreffende kind en in de groep van eventule broertjes of zusjes.

Stap 2 Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd (ook bij de reguliere luizencontrole) worden de ouders/verzorgers van het betreffende kind direct geïnformeerd. Het is van belang, dat er zo snel mogelijk met de behandeling van de hoofdluis gestart wordt. Hierover zal met de ouders overleg gepleegd worden.

Stap 3 Als de ouders niet bereikbaar zijn zullen de ouders door de directeur per mail op de hoogte worden gesteld.

Stap 4 Ouders worden hierin nadrukkelijk opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen! Bij een melding van hoofdluis stuurt de directeur een mail met informatie aan de ouders van de betreffende groep.

Stap 5 Na twee weken wordt de groep waar luizen geconstateerd zijn weer gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de groep luizenvrij is krijgen de ouders daarvan bericht. Is de groep niet luizenvrij dan worden stap 2, 3 en 4 herhaald.

Stap 6 Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft, dan kan advies ingewonnen worden bij de GGD. Dit kan zowel door school als door de ouders geschieden. Mocht er een grotere behoefte aan informatie bestaan, dan kan in overleg met de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd worden waarbij de GGD informatie over hoofdluis geeft.

 

Luizen zijn niet altijd zichtbaar. Bij vermoeden van luis is kammen het meest effectief!

Meer informatie is te vinden op de volgende sites:

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl

- Landelijk Steunpunt Hoofdluis www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online