Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

PBS

Onze school werkt volgens de principes van het positive behavior support. PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. 

 

De kern van de PBS aanpak is voor onze school in vier elementen samen te vatten:

 

1. Een schoolbrede aanpak

Onze school werkt met een geïntegreerd methodiek voor het stimuleren van gewenst gedrag op school en het creëren van een positief schoolklimaat.

 

2. Preventie staat centraal

PBS is gericht op het bekrachtigen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. Daarnaast richt de methodiek zich op de behoeften van de individuele leerlingen, met als doel alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten profiteren van het geboden onderwijs.

3. Concreet maken van verwachtingen, aanleren van gewenst gedrag en bekrachtigen van dit gedrag.

 

Onze school heeft vijf basisregels:

 

1. Rennen en roepen doen we op het schoolplein, in de

school lopen we rustig, dat is pas fijn!

2. We zijn aardig en luisteren naar elkaar, het hele jaar!

3. We tonen respect!

4. We werken rustig en stil, dat is wat iedereen wil!

5. We vinden het fijn dat we allemaal zuinig op onze spullen

zijn.

 

Deze regels zijn uitgewerkt in gedragslessen. Deze lessen worden iedere week gegeven aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8. De leerlingen leren het gewenste gedrag door te oefenen met behulp van rollenspel. Oefening vindt niet alleen plaats in de klas, maar ook in de openbare ruimtes waar de gedragsregels van toepassing zijn, bijvoorbeeld in de gangen, op het plein of in de aula. Gedurende het schooljaar wordt dit volgens een vast rooster herhaald.

Goed gedrag wordt aangemoedigd door complimenten. Daarnaast is er een systeem voor bekrachtigen in ontwikkeling, welke begin schooljaar 2016-2017 in gebruik wordt genomen. Dit zal een zichtbaar systeem zijn voor bekrachtigen van gewenst gedrag, zowel voor de gemeenschappelijke ruimtes als in de klas. Alle medewerkers van de school maken van dit systeem gebruik.

De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt zo klein mogelijk gehouden. Wanneer leerlingen zich niet aan een verwachting (gedragsregel) houden, volgt een consequentie. Afhankelijk van het gedrag, kan dit variëren van een mondelinge correctie (de leerkracht corrigeert bijvoorbeeld een leerling die te hard praat en geeft de leerling direct een compliment als de leerling zachter gaat praten) tot een grotere consequentie (een leerling is bijvoorbeeld in een vechtpartij beland en wordt naar een andere ruimte gestuurd om een bepaalde tijd af te koelen). Bij aanhoudend ongewenst gedrag wordt een leerling besproken in een leerlingbespreking.

 

 

4. Er is sprake van partnerschap met de ouders

 

Onze school heeft een positieve band met de ouders en werkt met hen samen. 
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online