Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Hier staan wij voor!

Hetgeen wij gehoord hebben en weten...

Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht...

Opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen...

Psalm 78: 3a, 4b, 7a

Het team van ‘De Branding’ gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is, waarin Hij zichzelf aan de mensheid open­baart en laat kennen. Daarbij neemt het team de boven­staande tekst uit de Bijbel als uitgangspunt in de geloofs­opvoeding, met als kernbegrip ‘vertrouwen op God’. Het doorvertellen van de Bijbelse boodschap en de verhalen is één van de middelen daartoe. PC De Branding is de Protestant christelijke basisschool in het centrum van Swifterbant!

 

Missie

 

We hebben oog voor al onze kinderen, we mogen ze begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen talenten. We willen ze stimuleren om vertrouwen te hebben in God en de medemens door hen te leren respect te hebben voor God, medemens en de wereld waarin wij leven. We willen ze leren anderen te accepteren zoals ze zijn. Een ieder, die de uitgangspunten en doelen van onze school respecteert, is van harte welkom.

Visie 

Bij ons op De Branding:

• Bieden we duidelijkheid en zijn we voorspelbaar, waardoor we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

• Leren we op een eenduidige positieve manier omgangsvormen aan, vanuit onze waarden en normen. We gaan op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om. We zijn te vertrouwen, nemen verantwoordelijkheid en hebben respect voor de ander.

• Leren we kinderen een positief kritische kijk op de samenleving te ontwikkelen, eerst vanuit de eigen leefomgeving om uiteindelijk te weten welke rechten en plichten ze hebben in de maatschappij. 

• Is het uitgangspunt: een heldere passende instructie aan alle kinderen, in groepjes en op maat, waarbij zelfstandig werken en samenwerken belangrijk zijn. 

• Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in de cognitieve, affectieve en creatieve ontwikkeling van leerlingen. We werken doelgericht en efficiënt aan een doorgaande lijn, waarbij we de leerlingen medeverantwoordelijk laten zijn voor het eigen leerproces. 

• Bieden we de kinderen ruimte om eigen talenten te verkennen, te ontdekken, te verdiepen en daar plezier aan te beleven.

• Bieden we rijk en uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld. We geven thematisch onderwijs, zodat er een samenhang is tussen de verschillende vakken. Het onderzoekend en ontwerpend leren is hierbij een middel.

• Zet de school het beleid uit. Ouders worden actief betrokken bij de school en het onderwijsproces. Hierbij hechten we grote waarde aan een helder en transparant contact, in het belang van een positieve samenwerking. 

• Zijn we steeds bezig ons onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit doen we door scholing te volgen en te leren van en met elkaar. Door samenwerking en inzet van onze talenten, werken we als lerend team met plezier aan kwalitatief goed onderwijs.

Zo werken we aan een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling waarbij een ieder zoveel mogelijk tot zijn recht komt.

 

Wilt u ook ervaren of De Branding bij u past? Bel onze directeur Geertje van Keulen 0321-321437. Zij leidt u graag rond op onze school. De Branding is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze protestants christelijke onderwijs stichting zijn 9 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde. De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen.


     • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online